Persondatapolitik

Vi er den dataansvarlige
Solid Leasing A/S, cvr. nr.: 37508063 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. Vi sørger for, at opbevaring og behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmel-se med lovgivningen.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:
Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi cookies. Du kan læse mere om cookies her. Solid Leasing får løbende statistiske oplysninger fra vores databehandler om besøgende på sitet. Det er dog ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Når du surfer på internettet, efterlader du dig et "elektronisk spor", som fortæller, hvor du har været. Når du har besøgt www.solidleasing.dk, vil vi altså vide følgende om dig:

  • Hvilke sider du har kigget på og hvornår
  • Hvilken browser du bruger
  • Hvilken ip-adresse du har

Vi bruger de tekniske oplysninger til at finde ud af, hvilken vej vores besøgende bruger for at finde information på vores site. F.eks. kan vi se, om de starter fra forsiden og be-væger sig ned på undersiderne, eller om de hopper ind midt på hjemmesiden fra en sø-gemaskine.

Når du leaser hos os, behandles følgende personoplysninger:
Vi benytter dine almindelige afgivne data, herunder navn, adresse og kontaktoplysninger til behandling af din aftale og gemmer det i vores kundedatabase.

Vi bruger alene din e-mailadresse som led i gennemførslen af din aftale og evt. til gennemførelse af kundeundersøgelser.

Vi bruger ikke dit telefonnummer til at kontakte dig i salgsøjemed. Vi kontakter dig kun telefonisk, hvis vi skal give dig en servicebesked, eks. hvis der problemer med din leasingaftale.

For at kunne foretage en kreditvurdering indsamler vi dine pasoplysninger, årsopgørelse og lønsedler.
Vi anvender alene bankoverførsel som betalingsmiddel. Ved evt. tilbagebetalinger sker det ligeledes via bankoverførsel.

Vi anvender dine oplysninger ift. opfyldelse af vores indgåede leasingkontrakt; herunder for registrering ved SKAT, oprettelse af GPS, GPS tracking, oprettelse af forsikring, op-rettelse af betaling, kreditvurdering, evt. påkrævede tjek iht. særlovgivning, herunder eks. ift. hvidvask, fakturering samt rykkere, evt. skadesbehandling, reminder ved udløb af kontrakt og evt. gentegning.

Dine persondata vil blive opbevaret i Solid Leasings system. Dine data bliver opbevaret sikkert hos vores hosting-partnere. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at udfylde din ordre, hvilket er det retslige grundlag. Vi gemmer maksimalt dine data i 5 år plus løbende regnskabsår efter endt leasingaftale. Vi opbevarer dine data i det tids-rum, som det er relevant og i det tidsrum, som det er krævet efter særskilt lovgivning, eks. hvidvask eller kreditværdighed.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:
Behandlingen består i screening af ansøgninger, CV og andre fremsendte dokumenter samt indkaldelse og forberedelse til jobsamtaler. Formålet med behandlingen af data er at vurdere, om vi nu eller på et senere tidspunkt kan tilbyde dig et relevant job.

Dine personlige oplysninger bliver behandlet fortroligt, og kun de nødvendige og relevante medarbejdere har adgang til dine persondata og filer.

Dine persondata vil blive opbevaret i Solid Leasings system. Dine data bliver opbevaret sikkert hos vores hosting-partnere. Selvom du ikke kommer i betragtning til det aktuelle job, du har vist interesse for, gemmer vi dine oplysninger til en eventuel senere mulighed, medmindre du specifikt beder os slette dem. Dine oplysninger vil blive opbevaret i 6 mdr., hvorefter de vil blive slettet.

Hvem har adgang til oplysningerne?

Det er udelukkende personer fra Solid Leasing samt den ansvarlige hos vores databe-handlere, ovennævnte data overlades til. Dine oplysninger sælges aldrig til tredjepart.

De videregives kun i det omfang, hvor det er nødvendigt i forhold til at udføre vores aftale. Herunder for registrering af bilen til Motorstyrelsen, til sporingsoperatør, forsikringssel-skab for tegning af forsikring, til montør for montering af GPS. I særtilfælde kan det også være i forbindelse med splitleasing til splitleasingsselskaber eller til andre samarbejdspart-nere, eks. i forbindelse med indgåelse af leasingaftale via en forhandler.

Dine personlige data, herunder GPS tracking, vil kunne blive brugt i sager hos politiet. Ved tyveri af bilen eller andre omstændigheder, der kræver tracking af GPS, vil GPS data blive videregivet. Vi anmelder derudover eks. falske betalinger til politiet eller afgiftsinstanser, såsom parkeringsselskaber. Vi frigiver kontooplysninger og andre personlige oplysninger, når vi finder det nødvendigt for at følge gældende lov og for at undgå svindel og bedrage-ri f.eks. i forbindelse med kreditkort.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige sam-fundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Sikkerhed
Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikker-hed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dine data. Vi har fastlagte procedurer for at beskytte dine data. For at undgå datatab tager vi løbende backup af vores datasæt. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for, ID-tyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.